Rozpis kroužků keramiky 2022/2023

Den Od - do Žáci Hodinu vede Počet míst
pondělí x - x x třída x 14
pondělí x - x x třída x 14
středa x - x x třída x 14
čtvrtek x - x x třída x 14
pátek x - x x třída x 14

Timetable of pottery classes 2022/2023

Day From - to Students Teacher Free spots
monday x - x x grade x 14
monday x - x x grade x 14
wednesday x - x x grade x 14
thursday x - x x grade x 14
friday x - x x grade x 14

O našich kroužcích

About our courses

Děti se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny a jejím dekorování.
V hodinách vytvářejí plastiky, nádoby, talíře, figurky zvířat i lidí, kachle, učí se dekorovat engobami, glazurami, oxidy kovů, za pomoci šablon i skla.
Cílem je rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, výtvarného prostorového vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků.

V průběhu školního roku děti vytvoří sadu asi patnácti výrobků, které si odnášejí domů.
Jediný svůj výrobek darují do keramického stánku školních vánočních trhů, kdy prodejem výrobků dětí podpoří i keramická dílna chlapce v Indii, kterého adoptovala na dálku naše ZŠ.
Polovina lekcí je věnována modelování s hlínou na určitý námět, podle fantazie dětí. V druhé polovině hodin si děti svoje vymodelované výrobky dekorují, nebo z hlíny modelují vlastní návrhy.

Organizační informace

Keramika probíhá v příjemném inspirativním prostředí školní keramické dílny v přízemí Ostrovní ulice 16 na Praze 1.
Kurz je 1x v týdnu 90 minut, cena 2000,-Kč.

Pro děti z 1. stupně je zajištěn doprovod ze ZŠ ve Vojtěšské do dílny a zpět.

Co si vzít s sebou?

S sebou potřebují jen pracovní zástěru nebo tričko, přezůvky a tašku na přezůvky, ve které si domů bezpečně odnášejí i svoje výrobky.

Co je v dílně k dispozici?

Děti mají k dispozici veškeré pomůcky: špachtle, očka, válečky...
Dílna je samozřejmě vybavena elektrickou pecí a hrnčířským kruhem. Všechny používané materiály - ker. hmota, glazury, engoby atd. mají certifikát zdravotní nezávadnosti.
Výrobky jako hrníčky, vázy, talíře, misky aj. lze běžně používat.