Rozpis kroužků keramiky 2023/2024

Den Od - do Žáci Hodinu vede Počet míst
úterý 12:30 - 14:00 1.-2. třída Eva Štůsková 13
úterý 14:05 - 15:35 2.-3. třída Eva Štůsková 13
středa 14:05 - 15:35 1.-3. třída Alena Kinclová 13
čtvrtek 14:15 - 15:45 4.-9. třída Eva Lukášová 13
pátek 14:05 - 15:35 2.-4. třída Magdalena Hrušková 13

Timetable of pottery classes 2023/2024

Day From - to Students Teacher Free spots
tuesday 12:30 - 14:00 1.-2. grade Eva Štůsková 13
tuesday 14:05 - 15:35 2.-3. grade Eva Štůsková 13
wednesday 14:05 - 15:35 1.-3. grade Alena Kinclová 13
thursday 14:15 - 15:45 4.-9. grade Eva Lukášová 13
friday 14:05 - 15:35 2.-4. grade Magdalena Hrušková 13

O našich kroužcích

About our courses

Děti se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny a jejím dekorování.
V hodinách vytvářejí plastiky, nádoby, talíře, figurky zvířat i lidí, kachle, učí se dekorovat engobami, glazurami, oxidy kovů, za pomoci šablon i skla.
Cílem je rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, výtvarného prostorového vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků.

V průběhu školního roku děti vytvoří sadu asi patnácti výrobků, které si odnášejí domů.
Jediný svůj výrobek darují do keramického stánku školních vánočních trhů, kdy prodejem výrobků dětí podpoří i keramická dílna chlapce v Indii, kterého adoptovala na dálku naše ZŠ.
Polovina lekcí je věnována modelování s hlínou na určitý námět, podle fantazie dětí. V druhé polovině hodin si děti svoje vymodelované výrobky dekorují, nebo z hlíny modelují vlastní návrhy.

Organizační informace

Keramika probíhá v příjemném inspirativním prostředí školní keramické dílny v přízemí Ostrovní ulice 16 na Praze 1.
Kurz je 1x v týdnu 90 minut, cena 2400,-Kč.

Pro děti z 1. stupně je zajištěn doprovod ze ZŠ ve Vojtěšské do dílny a zpět.

Co si vzít s sebou?

S sebou potřebují jen pracovní zástěru nebo tričko, přezůvky a tašku na přezůvky, ve které si domů bezpečně odnášejí i svoje výrobky.

Co je v dílně k dispozici?

Děti mají k dispozici veškeré pomůcky: špachtle, očka, válečky...
Dílna je samozřejmě vybavena elektrickou pecí a hrnčířským kruhem. Všechny používané materiály - ker. hmota, glazury, engoby atd. mají certifikát zdravotní nezávadnosti.
Výrobky jako hrníčky, vázy, talíře, misky aj. lze běžně používat.