Mgr. Eva Lukášová

Učitelka VV na druhém stupni ZŠ Brána jazyků a lektorka keramických kurzů pro děti a dospělé.
I ve volném čase - pokud zbyde - ráda tvořím. Keramičím, maluji, šiji, zahradničím a klidně se chopím i vrtačky a pily.
Keramické kroužky vedu od roku 2000. Snažím se podněcovat žáky k vlastní tvůrčí činnosti a pomáhat dětem i dospělým ve věku 6-99 let realizovat jejich keramické nápady a sny. Keramika rozvíjí lidský um, motorické schopnosti a především pomáhá žákům pociťovat radost nad vlastnoručně vytvořeným výrobkem. Keramická tvorba je čas a prostor pro estetický, tvůrčí a osobnostní rozvoj možný v jakémkoliv věku. Těším se, že si z našich kroužků vyberete a přijdete si zatvořit i odpočinout.

Kontakt:

Tel: +420 602 753 416
E-mail: eva.lukasova@branajazyku.cz

Bc. Alena Kinclová

Absolventka Svatojánské koleje - Předškolní pedagogika a Teologické fakulty Jihočeské univerzity - obor Pedagogika volného času, 12 let praxe v MŠ (poslední 2 roky u Voršil).
Kolem keramiky se motám od dvaceti let, hlavně protože mě moc baví, asi rok jsem pomáhala s klienty psychiatrické léčebny v rámci ergoterapie a ve školce tvořím s dětmi celou dobu, co v ní pracuji. Nejsem velký umělec, ale práce s hlínou mi přináší radost a vidím, že dětem taky a pomáhá jim v rozvoji celé jejich osobnosti.
Moc ráda čtu, plavu, chodím po lese a po horách, jsem máma 2 skoro dospělých holek, pro rodinu ráda peču různé dobroty.


Kontakt:

Tel: +420 776 101 325
E-mail: alyzakinclova@gmail.com

Bc. Monika Yilmaz

Vystudovala obor Pedagogika - Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnovala se práci s dětmi v různých zájmových kroužcích jako keramický, výtvarný, práce se dřevem. Pracovala jako vedoucí na letních táborech. S dětmi pracovala i v sociální oblasti jako sociální pracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde se věnovala organizování a realizaci výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.
Nyní pracuje jako asistentka pedagoga na ZŠ Brána jazyků s RVM.


Kontakt:

Tel: +420 775 637 303
E-mail: polakova.m@seznam.cz