Mgr. Eva Lukášová

Učitelka VV na druhém stupni ZŠ Brána jazyků a lektorka keramických kurzů pro děti a dospělé.
I ve volném čase - pokud zbyde - ráda tvořím. Keramičím, maluji, šiji, zahradničím a klidně se chopím i vrtačky a pily.
Keramické kroužky vedu od roku 2000. Snažím se podněcovat žáky k vlastní tvůrčí činnosti a pomáhat dětem i dospělým ve věku 6-99 let realizovat jejich keramické nápady a sny. Keramika rozvíjí lidský um, motorické schopnosti a především pomáhá žákům pociťovat radost nad vlastnoručně vytvořeným výrobkem. Keramická tvorba je čas a prostor pro estetický, tvůrčí a osobnostní rozvoj možný v jakémkoliv věku. Těším se, že si z našich kroužků vyberete a přijdete si zatvořit i odpočinout.

Kontakt:

Tel: +420 602 753 416
E-mail: eva.lukasova@branajazyku.cz

BcA. Magdaléna Hrušková

Absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni oboru ilustrace a grafika. Pracovala s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením jako asistent pedagoga na škole Jaroslava Ježka. Momentálně studuje na Karlově Univerzitě učitelství výtvarné výchovy.
Věřím, že tvořit umí každý, nehledě na věk či omezení. Tvorbu vidím jako krásný nástroj k sebepoznání. Je to dobrodružná cesta, která nikdy nekončí. Baví mě během této cesty děti doprovázet a rozvíjet tak jejich kreativitu. Ve volném čase se věnuji své tvorbě a hraji na klavír.


Kontakt:

Tel: +420 731 029 920
E-mail: hruskova.mag@gmail.com

Bc. Eva Štůsková

Vystudovala obor Biologie – Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na keramiku jsem chodila od svých 12 let a stále jsem se nenabažila všech možností, které s ní mohu vytvořit. Ráda děti podporuji v jejich fantazii a těším se, čím mě nově překvapí. Několik let jsem vedla dětské tábory, keramické kroužky, a tak jsem na práci s dětmi zvyklá a připravena jim pomoct ve všech ohledech.
Momentálně dále studuji svůj obor na Pedagogické fakultě. Miluji čtení a tvoření všeho druhu.


Kontakt:

Tel: +420 721 868 588
E-mail: evastuskova@seznam.cz

Bc. Alena Kinclová

Absolventka Svatojánské koleje - Předškolní pedagogika a Teologické fakulty Jihočeské univerzity - obor Pedagogika volného času, 12 let praxe v MŠ (poslední 2 roky u Voršil).
Kolem keramiky se motám od dvaceti let, hlavně protože mě moc baví, asi rok jsem pomáhala s klienty psychiatrické léčebny v rámci ergoterapie a ve školce tvořím s dětmi celou dobu, co v ní pracuji. Nejsem velký umělec, ale práce s hlínou mi přináší radost a vidím, že dětem taky a pomáhá jim v rozvoji celé jejich osobnosti.
Moc ráda čtu, plavu, chodím po lese a po horách, jsem máma 2 skoro dospělých holek, pro rodinu ráda peču různé dobroty.


Kontakt:

Tel: +420 776 101 325
E-mail: alyzakinclova@gmail.com

Bc. Monika Yilmaz

Vystudovala obor Pedagogika - Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnovala se práci s dětmi v různých zájmových kroužcích jako keramický, výtvarný, práce se dřevem. Pracovala jako vedoucí na letních táborech. S dětmi pracovala i v sociální oblasti jako sociální pracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde se věnovala organizování a realizaci výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.
Nyní pracuje jako asistentka pedagoga na ZŠ Brána jazyků s RVM.


Kontakt:

Tel: +420 775 637 303
E-mail: polakova.m@seznam.cz