___ Aktuality Informace ZŠ Brána jazyků Fotografie Facebook Kontakt

O dílně:

Keramická dílna v Ostrovní ulici 16 funguje sedm let a její tvořiví žáci za tu dobu vyrobili obrovské množství úžasných výtvorů. Kroužky, které se konají v průběhu celého týdne, vedou dva zkušení lektoři. Každému dítěti se věnují individuálně a provádějí ho světem technik keramiky tak, aby se naučilo pracovat s materiály a barvami samostatně a mohlo tak otisknout do výrobků svou vlastní představu.

Děti jsou rozděleny do skupin podle věku, k dispozici je také kurz pro dospělé.

Dílna je vybavena vlastní elektrickou pecí, hrnčířským kruhem a potřebnými pomůckami. Děti na hodiny potřebují jen zástěru, přezůvky, vhodnou tašku na výrobky a chuť tvořit.

Aktuality

Rozpis kroužků na školní rok 2017/18 naleznete zde: Termíny kroužků.

Zápis na kroužky bude probíhat elektronicky na školních webových stránkách:
branajazyku.cz/krouzky

O datu spuštění zápisu vás budou informovat třídní učitelé.

Kroužky začínají 18.9. a končí 22.6.