___ Aktuality Informace ZŠ Brána jazyků Fotografie Facebook Kontakt

O dílně:

Keramická dílna v Ostrovní ulici 16 funguje šest let a její tvořiví žáci za tu dobu vyrobili obrovské množství úžasných výtvorů. Kroužky, které se konají v průběhu celého týdne, vedou dva zkušení lektoři. Každému dítěti se věnují individuálně a provádějí ho světem technik keramiky tak, aby se naučilo pracovat s materiály a barvami samostatně a mohlo tak otisknout do výrobků svou vlastní představu.

Děti jsou rozděleny do skupin podle věku, k dispozici je také kurz pro dospělé.

Dílna je vybavena vlastní elektrickou pecí, hrnčířským kruhem a potřebnými pomůckami. Děti na hodiny potřebují jen zástěru, přezůvky a chuť tvořit.

Aktuality

Vážení rodiče, i s keramikou jsme se přehoupli do druhé poloviny školního roku.

Platbu za druhé pololetí 2000 Kč zašlete prosím na č.ú. 0786554063/0800 do 28. února. Variabilní symboly zůstávají stejné jako v prvním pololetí. Děti tuto informaci obdrží písemně i na kroužku keramiky.
Zaplatit můžete i v hotovosti.

Rozpis kroužků na tento školní rok naleznete zde.

Počet přístupů: [CNW:Counter]