Dětské kroužky

Children's classes

Kroužky pro děti ze ZŠ Brány jazyků

Kurzy pro dospělé

Classes for adults

Podvečerní lekce keramiky

Učitelé

Teachers

Lektoři vedoucí keramické kurzy

Vánoční trhy

Christmas market

Každoročně na podporu charity

O naší dílně

About our workshop

Jak celý projekt vznikal